ZPĚT na    Historie koncertů

Koncert "Vzpomínka na Dánsko"

10. ČERVNA 2014

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK, Praha 2

    Pozvánka     Program


     

      Foto z koncertu