ZPĚT na    Sezona 2016/2017

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

s dětským pěveckým sborem RADOST PRAHA a JJ KVARTETEM

pro Nadaci Jedličkova ústavu

1. prosince 2016

Betlémská kaple

Pozvánka a program