ZPĚT na    Koncerty sezony

Vystoupení skupiny sboru

u rozsvícení vánočního stromu

7. prosince 2017

Pragoprojekt a.s., Praha 4