ZPĚT na    Sezona 2017/2018

Vystoupení skupiny sboru

u rozsvícení vánočního stromu

7. prosince 2017

Pragoprojekt a.s., Praha 4