ZPĚT na    Sezona 2017/2018

VÁNOČNÍ KONCERT PRAHY 7

J.J. Ryba: Česká mše vánoční "Hej mistře" (část)

spolu s PICCOLO CORO a Piccola orchestra

21. prosince 2017

kostel sv. Antonína z Padovy, Praha 7

Pozvánka