Na této stránce se ještě pracuje,

prosím, posečkejte.
------------------
             . . . in reconstruction
    . . . in Vorbereitung
    . . . un cours de préparation