ZPĚT na    Hlavní stránka nebo Sezona 2016/2017

JUBILEJNÍ KONCERT

k 80. výročí narození sbormistra Vladislava Součka

19. dubna 2017

Michnův palác, Tyršův dům, Praha 1

Pozvánka, program a jeden rozhovor u kávy

     

     


     


     
     
     
     
     

     

     
Gratulovaly i Totál Vokál, G*apeels a Puellae

          

     
Radost Praha a radostní diváci a účinkující

     


     
     
     
     
     

     

     
Nechyběli dobroty, vzácní hosté, dárky i květiny