Hlavní stránka

O nás

Kontakty

Sbormistři

Repertoár sboru

Členové sboru

Koncerty sezony

Historie koncertů

GAUDIUM na CD

Informace pro členy

Časopis
AUDITE SILETE


KronikaProvoz webu sponzoruje
PRAETOR
systém pro advokátní kanceláře                 

Historie koncertů a dalších akcí
Sezona 2006/2007

       7. října 2006 Praha, Rudolfinum, Dvořákova síň
       Slavnostní koncert ke 45.výročí založení sboru
       RADOST PRAHA    Více

       27. října 2006 Praha, Tyršův dům
       Zpěv při odhalení památníku obětí z Mauthausenu

       4. - 5. listopadu 2006 Praha
       Podzimní pracovní soustředění

       2. prosince 2006 Praha, kostel ČCE "U Klimenta"
       Adventní koncert se sborem MORAVŠTÍ MADRIGALISTÉ
       z Kroměříže

       9. prosince 2006 Cheb, divadlo
       Adventní koncert se sborem CHORUS EGRENSIS
       Více

       10. prosince 2006 Adventní vystoupení v německém Selbu
       Více

       14. prosince 2006 Praha, kostel sv.Antonína
       J.J.Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“ (dirig.M.Valášek)

       26. prosince 2006 Praha, sbor CČSH, Farského
       J.J.Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“

       26. prosince 2006 Praha, sbor CČSH, Farského
       J.J.Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“

       4. ledna 2007 Praha, kostel sv.Vojtěcha
       J.J.Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“

       3. - 4. února 2007 Praha
       Pracovní soustředění

       1. dubna 2007 Praha, sbor CČSH, Farského
       B.Kašpar: Pašije české na Květnou neděli

       10. dubna 2007 Praha, kostel sv.Salvátora
       Gratulační koncert se sborem RADOST PRAHA k jubileu
        Vladislava Součka     Program

       13. dubna 2007 Praha, sbor CČSH, Farského ul.
       Koncert se sborem CANTATA CHOIR z Liverpoolu
       Více

       19. dubna 2007 Praha, Sokol Vinohrady, Riegrovy sady
       Vystoupení na oslavách výročí Sokola
        Královské Vinohrady

       27. května 2007 Praha, kostel ČCE U Klimenta
       Koncert se sborem ALASKA KAMERATA z USA

       9. června 2007 Praha, sbor CČSH, Farského
       Koncert se sborem CHORUS EGRENSIS z Aše

       22. června 2007 Praha Hrad, Španělský sál
       Koncert pro Konfederaci politických vězňů

       23. června 2007 Choltice, zámecká kaple
       Festival chrámových a komorních sborů
       Více

       3. - 15. července 2007 Primorsko, Bulharsko
       Letní pracovní soustředění s rod.příslušníky


       ZPĚT na    Historie koncertů (podle sezon)