Hlavní stránka

O nás

Kontakty

Sbormistři

Repertoár sboru

Koncerty sezony

Historie koncertů

GAUDIUM na CD

Informace pro členy

Časopis
AUDITE SILETE


KronikaProvoz webu sponzoruje
PRAETOR
systém pro advokátní kanceláře

                 
Sbormistři


 
Ing. Vladislav SOUČEK

Zdeňka SOUČKOVÁ
  Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, působil jako vysokoškolský i středoškolský učitel a dlouhá léta učil na základní umělecké škole jako sbormistr. V roce 1961 založil dětský sbor RADOST PRAHA. Jeho bohaté hudební činnosti mu přinesly "Cenu Františka Lýska". Pracoval řadu let v předsednictvu Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů.
  Za dlouholetou sbormistrovskou práci na obvodě Prahy 7 mu bylo v roce 2005 uděleno ČESTNÉ OBČANSTVÍ Prahy 7.
  V roce 2007 byl za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost vyznamenán "Cenou Bedřicha Smetany".  
  V roce 2016 byl oceněn za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti uměleckého vzdělávání "Medailí MŠMT 1.stupně" a za svou vzdělavatelskou činnost obdržel taktéž od Sokola Královské Vinohrady "Medaili generála Vojty".  
   Po absolvování střední pedagogické školy vystudovala obor loutkářství na DAMU. Od roku 1967 spolupracovala se svým manželem na vedení dětského pěveckého souboru RADOST PRAHA, jeho přípravných oddělení. V roce 1990 založila chlapecký sbor PUERI GAUDENTES, který se během několika let stal uznávaným tělesem. 
  Za dlouholetou sbormistrovskou práci získala Zdeňka Součková "Cenu Františka Lýska".
   Za kulturní přínos Městské části Praha 7 jí bylo v roce 2005 uděleno ČESTNÉ OBČANSTVÍ Prahy 7.
  V roce 2016 byla za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost v oblasti uměleckého vzdělávání oceněna "Medailí MŠMT 1.stupně". Ve stejném roce byla také za celoživotní úspěšnou sbormistrovskou činnost vyznamenána "Cenou Bedřicha Smetany".
  
  
  
V roce 1988 společně založili smíšený pěvecký sbor, složený z bývalých členů jejich dětského sboru, rodičů dětí a přátel,  později nazvaný Gaudium Praha.

          Písemný doklad z roku 1988, který byl prvním podnětem ke vzniku sboru.